Novice

2.2.2016 – članek

Več toplotnih črpalk, večje onesnaženje zraka, pravijo v MOL:

toplotne-crpalke-onesnazevanje

 

29.1.2016 – članek

Kako prihraniti energijo za ogrevanje vode z električnim grelnikom:

kako-prihraniti-energijo

 

25.9.2015 – novice

Energetska izkaznica stavbe – evropska zakonodaja:

Energetska učinkovitost bo uzakonjena  – vlada zagotavlja uskladitev z evropsko zakonodajo. Slovenija je s sprejetjem novega energetskega zakona spomladi 2014 prenesla večino določil direktive. Za popolni prenos pa je treba sprejeti še dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb, uredbo o upravljanju energije v javnem sektorju ter na njeni podlagi še uredbo o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, in pravilnik o metodologiji za izdelavo energetskih pregledov:

energetska-ucinkovitost

 

20.8.2015 – novice

Energetska izkaznica stavbe –  številka energetske izkaznice:

Številka energetske izkaznice je v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb sestavljena iz naslednjih oznak: letnica izdaje – številka pooblastila izdajatelja – številka licence neodvisnega strokovnjaka – zaporedna številka.

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

 

18.6.2015 – novice

Energetska izkaznica stavbe – klasifikacija:

Pri izdelavi energetske izkaznice je potrebno na prvi strani pod oznako Klasifikacija stavbe navesti ustrezno popolno klasifikacijo stavbe, ki obsega 7 numeričnih znakov. Geodetska uprava RS je 26. 3. 2007 objavila dokument: Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe.

Na zadnji strani energetske izkaznice, v rubriki Komentarji in posebni robni pogoji, je potrebno navesti, za katero vrsto stavbe po EPBD klasifikaciji je izdelana energetska izkaznica. EPBD klasifikacija vsebuje naslednje vrste stavb: Enodružinske hiše raznih vrst, Stanovanjski bloki, Pisarne, Stavbe namenjene izobraževanju, Bolnišnice, Hoteli in restavracije, Športni objekti, Stavbe za veleprodajo in maloprodajo, Druge vrste stavb, ki so porabniki energije, Stanovanje.

 

18.5.2015

Energetska izkaznica stavbe – register nepremičnin,:

Javni vpogled v energetske izkaznice:

javni-vpogled

 

20.4.2015

Energetska izkaznica stavbe – splošne informacije:

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice. Vse novogradnje in obstoječe stavbe morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico v  primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot eno leto.

energetska-izkaznica

 

24.2.2015

Energetska izkaznica stavbe – kazni:

Veljati so začele kazni za nepridobitev energetske izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine za več kot eno leto. Lastnik nepremičnine brez izkaznice bo moral plačati 300 evrov.

brez-energetske-izkaznice-kazen

 

23.2.2015

Energetska izkaznica stavbe – koristne povezave:

ENSVET

EKO SKLAD